Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Hvordan løse problemet med oppvarming av sprøytestøpemaskin?

2022-02-23

Årsaker til oppvarming avsprøytestøpemaskin

(1) Volumet på oljetanken er for lite, varmeavledningsområdet er ikke nok, og kapasiteten til kjøleenheten er for liten.

(2) Når oljetilførselssystemet til den kvantitative pumpen fungerer, vil noe overflødig strømning renne tilbake fra overløpsventilen under høyt trykk og generere varme.

(3) Når lossekretsen i systemet svikter eller lossekretsen ikke er innstilt, kan ikke oljepumpen losse når den slutter å fungere. All strømmen til pumpen renner over under høyt trykk, noe som resulterer i overløpstap og oppvarming, noe som resulterer i temperaturøkning.

(4) Systemrørledningen er for tynn, for lang, for mange bøyninger, og det lokale trykktapet og trykktapet underveis er stort.

(5) Komponentenes nøyaktighet er ikke nok og monteringskvaliteten er dårlig, og det mekaniske friksjonstapet mellom relative bevegelser er stort.

(6) Tilpasningsklaringen til monteringsdeler er for liten, eller klaringen er for stor og den indre og ytre lekkasjen er stor etter slitasje.

(7) Arbeidstrykket til det hydrauliske systemet er justert mye høyere enn det faktiske behovet. Noen ganger fordi tetningen er for tett, eller fordi tetningen er skadet og lekkasjen øker, må trykket økes for å fungere.

(8) Temperaturen i klimaet og arbeidsmiljøet er høy, noe som resulterer i en økning i oljetemperaturen.

(9) Hvis viskositeten til den valgte oljen er feil, er viskositeten stor, den viskøse motstanden er stor, og hvis viskositeten er for liten, vil lekkasjen øke. Begge tilfeller kan forårsake oppvarming og temperaturøkning.

Skade av høy temperaturøkning avhøyhastighets sprøytestøpemaskin

(1) Få maskinen til å produsere termisk deformasjon, og de bevegelige delene med forskjellige termiske ekspansjonskoeffisienter i de hydrauliske komponentene forårsaker handlingssvikt på grunn av deres mindre matchende klaring, noe som påvirker overføringsnøyaktigheten til det hydrauliske systemet og fører til forringelse av arbeidet kvaliteten på delene.

(2) Reduser viskositeten til oljen, øk lekkasjen og reduser den volumetriske effektiviteten til pumpen og effektiviteten til hele systemet betydelig. Når viskositeten til oljen avtar, blir oljefilmen til bevegelige deler som glideventil tynnere og friksjonsmotstanden øker, noe som resulterer i økt slitasje.

(3) Deformer gummitetningen, akselerer aldring og svikt, reduser tetningsytelsen og levetiden og forårsaker lekkasje.

(4) Akselerer oksidasjonen og forringelsen av olje, og fell ut asfaltmaterialer, for å redusere levetiden til hydraulikkolje. Bunnfallet blokkerer det dempende lille hullet og spalteventilporten, noe som resulterer i svikt i trykkventilen, forlengelse og bøyning av metallrørledningen, eller til og med brudd.

(5) Oljens luftseparasjonstrykk reduseres, og den oppløste luften i oljen slipper ut, noe som resulterer i kavitasjon, noe som reduserer arbeidsytelsen til det hydrauliske systemet.

Kjølemetode forsprøytestøpemaskin

(1) I henhold til ulike belastningskrav, kontroller og juster ofte trykket på overløpsventilen for å gjøre den helt riktig.

(2) Velg hydraulikkolje med rimelighet, spesielt oljeviskositet. Hvis forholdene tillater det, prøv å bruke en lavere viskositet for å redusere viskositetsfriksjonstapet.

(3) Forbedre smøreforholdene til bevegelige deler for å redusere friksjonstap, noe som bidrar til å redusere arbeidsbelastning og oppvarming.

(4) Forbedre monteringskvaliteten og nøyaktigheten til hydrauliske komponenter og hydraulikksystem, kontroller strengt samsvarende klaring av sammenkoblende deler og forbedre smøreforholdene. Bruk tetningsmaterialet med liten friksjonskoeffisient, forbedre tetningsstrukturen og reduser startkraften til den hydrauliske sylinderen så mye som mulig, for å redusere varmen som genereres av mekanisk friksjonstap.