Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Høyhastighets horisontal sprøytestøpemaskin

2022-01-28

Dehøyhastighets horisontal sprøytestøpemaskinkan fullføre sprøytestøpingen, men når personalet bruker den, bør de også ta hensyn til følgende punkter for å sikre sikkerheten til produksjonsprosessen og personlig sikkerhet.Hvis temperaturen påhorisontal sprøytestøpemaskinstiger, vil det fortsatt gjøre stor skade for oss i dette tilfellet. For eksempel kan det deformere maskinen. Fordi hvis den termiske ekspansjonskoeffisienten til hydrauliske deler er forskjellig, vil klaringen også endre seg tilsvarende, noe som kan føre til systemfeil. Nøyaktigheten til selve hydraulikksystemet vil naturligvis påvirke girkassen og redusere kvaliteten påhøyhastighets horisontal sprøytestøpemaskin.
Jo høyere temperatur, jo lavere er viskositeten til oljen. Hvis dette skjer, vil alle systemfunksjonene tilsprøytestøpemaskin for matbeholderevil bli forringet. På grunn av reduksjonen i viskositeten vil slitasjegraden til smørende deler bli kraftig forbedret, noe som vil forverre slitasjen. For høyen temperatur kan skade deler av gummistrukturen. Fordi for høy temperatur vil akselerere aldringshastigheten til gummi, redusere tetningsytelsen, redusere levetiden og forårsake lekkasjeulykker. Den høye temperaturen kan også være forårsaket av rørblokkering.
For høy temperatur gir mange problemer. Derfor må personalet unngå dette problemet når de håndterer det, og håndtere det i tide dersom det oppstår. Når du bruker maskinen til ordinære tider, må du også være oppmerksom på ikke å demontere ulike sikkerhetsinnretninger. Hvis det er feil eller uhell i sikkerhetsinnretningene, må du slå av maskinen. Før du starter på nytthøyhastighets horisontal sprøytestøpemaskin, må du sørge for at feilen er eliminert.
Ovenstående er alt innholdet introdusert for deg. Jeg håper det vil være nyttig for deg. Hvis du vil vite mer, kan du bla gjennom nettsiden vår og vi vil gi deg mer profesjonell informasjon.